Katwijk

Whisky proeven in de buurt van Katwijk

Gelegen aan zee en strand ligt de kustplaats Katwijk. Katwijk, ontstaan aan de monding van de oude Rijn ligt op nog geen 10 kilometer ten noordwesten van Leiden. Katwijk nam naast Leiden in de Romeinse tijd een belangrijke positie in: de Rijn was immers de meest noordelijke grens van het Romeinse rijk. Bij Katwijk was dan ook de Romeinse legerplaats opgetrokken (onder de naam ‘Brittenburg’). Al voordat de legerplaats werd gebouwd (in de tijd van de keizer Claudius 41-54 n. Chr) stond Katwijk al op de Romeinse kaart: de keizer Caligula had Katwijk al in 40 n. Chr bezocht en opdracht gegeven er een vuurtoren te bouwen. Het fort en de versterkingen er omheen zijn echter in de loop der eeuwen in de zee verdwenen.

In 1231 wordt de naam “Catwijck” voor het eerst genoemd (het betreft: Katwijk aan den Rijn). Ronde 1380 wordt voor het eerst gesproken over een visafslag op het strand van Katwijk aan Zee. Een zandpad verbond de plaatsjes met elkaar. In 1460 verscheen de oude kerk in het midden tussen de twee dorpjes. Met het verstrijken der dagen zijn deze plaatsen verder aan elkaar gegroeid. In de 17e eeuw is een groot gedeelte van de huizen rondom de oude Kerk door de zee verzwolgen, waarna de oude Kerk feitelijk het boegbeeld van de boulevard is geworden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog braken de Duitsers een groot deel van de boulevard en de straatjes erachter af om plaats te maken voor de Atlantikwall. De verdedigingslinie tegen de geallieerden, waarvan in de Zuidduinen en het Panbos nog gedeeltes zijn te zien. Na de oorlog krijgt de boulevard zijn huidige uiterlijk.

Ten oosten van Katwijk ligt Rijnsburg en ten zuiden van Katwijk ligt Rijnsburg. Al deze kernen zijn min of meer aan elkaar gegroeid om in 2006 de gemeente Katwijk te vormen. Het wapen van deze nieuwe gemeente is nog steeds het in 1871 aan Katwijk toegekende wapen: het zilveren schild met het blauwe Andreaskruis (Sint Andreas is van oudsher de beschermheilige van de vissers).

Katwijk